var santaBase = 'https://static.parastorage.com/services/santa/1.1528.0'; var boltBase = 'https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.7134.0'; var boltVersion = '1.7134.0';
蛋糕
提供點對點蛋糕運送服務。
   無論係提取或送貨,    
都可以幫到你。
手機落單 方便快捷 一站式專業運送服務 
標準
訂單確認後,
Hero 會用蛋糕袋運送,
最快2小時內送達​。
冷 藏 服務
如有需要,我地可提供冷藏​櫃,乾冰和冰袋。
詳細請到向我們查詢。

有問題?歡迎隨時打電話或電郵比我地!

#getmorelife

37056570

VIRTUE, ©TREKAR LTD